Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật này chi phối cách trong đó thu thập Beyond Socko, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ người dùng (mỗi, một "người dùng") của trang web https://beyondsocko.com/ ("trang web"). Chính sách bảo mật này áp dụng cho các trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Beyond Socko.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng trong một số cách, bao gồm nhưng không giới hạn đối với, khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, đăng ký vào bản tin, và liên quan đến các hoạt động, Dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên chúng tôi làm cho có sẵn trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu, như là thích hợp, tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư. Người dùng có thể, Tuy nhiên, truy cập trang web của chúng tôi nặc danh. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng có thể luôn luôn từ chối cung cấp cá nhân nhận dạng thông tin, ngoại trừ rằng nó có thể ngăn cản họ tham gia vàomột số trang web hoạt động liên quan.

Thông tin phi cá nhân nhận dạng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phòng không cá nhân về người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin phi cá nhân nhận dạng có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và các thông tin kỹ thuật về người sử dụng phương tiện của các kết nối đến trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet, sử dụng và thông tin tương tự.

Cookie trình duyệt web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để nâng cao kinh nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho các mục đích giữ kỷ lục và đôi khi theo dõi thông tin về họ. Người dùng có thể chọn để thiết lập của trình duyệt web để từ chối cookie, hoặc để cảnh báo bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

Làm thế nào chúng tôi sử dụng thu thập thông tin

Beyond Socko có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho rơido mục đích:
  • -Để cá nhân hoá kinh nghiệm người dùng
    Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu làm thế nào chúng tôi người sử dụng như một nhóm sử dụng các dịch vụ và các nguồn lực được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
  • -Để gửi email định kỳ
    Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để đáp ứng với yêu cầu của họ, câu hỏi, và/hoặc yêu cầu khác. Nếu người dùng quyết định lựa chọn trong danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức, Cập Nhật, liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ thông tin, vv. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào người dùng muốn bỏ đăng ký từ khi nhận được email trong tương lai, chúng tôi bao gồm chi tiết đăng ký hướng dẫn ở cuối mỗi email hoặc người sử dụng có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi.
Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi thông qua bộ sưu tập thích hợp dữ liệu, lưu trữ và xử lý thực tiễn và biện pháp an ninh để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc tàn phá của thông tin cá nhân của bạn, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịchvà dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân người dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ chung thông tin nhân khẩu học tổng hợp không liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân về số lượt truy cập và người sử dụng với đối tác kinh doanh, chi nhánh đáng tin cậy và nhà quảng cáo của chúng tôi cho các mục đích đã nêu ở trên.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Beyond Socko đã quyết định để cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày Cập Nhật ở dưới cùng của trang này. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi nào để ở lại thông báo về làm thế nào chúng tôi đang giúp đỡ để bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Bạn công nhận và đồng ý rằng nó là trách nhiệm của bạn để xem lại chính sách bảo mật này theo định kỳ và trở thành nhận thức của thay đổi.

Sự chấp nhận các điều khoản

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận của thlà chính sách và điều khoản Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn sử dụng trang web sau đăng thay đổi để chính sách này sẽ được coi là sự chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, các thông lệ của trang web này, hoặc giao dịch của bạn với trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Tạo bởi Tạo ra chính sách bảo mật chính sách bảo mật